IMG_2104

Mausjaurs Sameby är delägare i Arvidsjaur Renslakt . Idag besökte Mikael, Johan och Erik Jonsson Biergo. Med på bilden är också Svante (Johans son).