Slaktsäsongen har startat

Slaktsäsongen inleds under hösten med sarvslakt som pågår under ett par veckor. (Sarv betyder handjur.)  De djur som slaktas är minst 4 år och har en vikt mellan ca 60 - 100 kg. Samebyn sparan en del av de stora handjuren för aveln. Renskötarna använder sig av både bil och fyrhjuling i arbetet med att